Home Page Image
  De que serviria tot el que fem, sinó ho poguéssim compartir ?
 
 

Missatge de benvinguda

La intenció inicial d'aquesta pàgina és l'adhesió, ja des del inici a l'any 2004, a la promoció de la Fundació puntCAT per aconseguir una bona quantitat de Webs Catalanes i en català (.cat)

La finalitat d'aquesta fundació és promoure tota mena de d'activitats relacionades amb la creació, gestió i control del registre del nom de domini .CAT i, en general, de la promoció de la llengua i la cultura catalanes a l'àmbit d'Internet i de les noves tecnologies de la informació. Al juliol de 2016, arribem als 104.000 dominis .cat.

Properament ja hi posaré més informació per omplir de contingut els apartats indicats a dalt.
Esperem que els dominis .cat . tinguin una bona promoció i una important difusió.

. Camera Montseny